Psychologenpraktijk GOB Amsterdam Oost

Psychologen- & therapeutenpraktijk

GOB Amsterdam-Oost

Psychologen- en therapeutenpraktijk amsterdam-oost

De Rationeel Emotieve Training (RET)

– Psychologenpraktijk Amsterdam-Oost

RET-therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie ligt er met name de nadruk op het veranderen van gedrag(sproblemen) dat de  emotionele problemen in stand houden. RET-therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis.

Je leert hoe jij jouw automatische manier van denken en de denkpatronen in bepaalde situaties en bij bepaalde gebeurtenissen kan signaleren en daarna veranderen c.q. aanpassen. Het uitgangspunt is dat de gebeurtenis of situatie zelf niet leidt tot de psychische klachten maar de interpretatie je hier (onbewust) aan geeft ertoe leidt.


Bij deze therapievorm zal ik je helpen om (zowel bewuste als onbewuste) irrationele en negatieve gedachten op te sporen. Te onderzoeken of buiten proportie zijn en hoe deze belemmeren in je (door)ontwikkeling of goed voelen en functioneren. Met deze inzichten helpt ik jou deze irrationele gedachten te vervangen door meer reëel en helpende gedachten.

Wil je meer lezen over andere therapievormen, kan dat hier.

De Rationeel Emotieve Training (RET)

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Bij toepassing van deze therapie wordt het gekeken naar het gedrag en de invloed hiervan.